Projektet


Ett kallbadhus i Marinan en dröm eller verklighet…….

Föreningen har under flera år arbetat på olika sätt för att öppna upp för möjligheten att bygga ett kallbadhus i Ystad. För närvarande har vi landat i att kallbadhuset byggs nästan längst ute på vår brygga med möjlighet till bad på den västra sidan av bryggan.


Det är arkitektfirman Söderberg och Ask som gjort ritningen till det nya kallbadhuset. Detta skulle absolut kunna bli en pärla som smälter väl in i den vackra småbåtshamnen. En enkel byggnad som både till form och materialval blir en naturlig del av både bryggan och omgivningen.


Vi har sedan ett antal år tillbaka arbetat nära kommunen för att få fram en ny detaljplan för området för att få de tillstånd som krävs för att kunna bygga vårt kallbadhus. När det gäller havsnära ömtåliga miljöer så är det inte bara kommunen som ska ge tillstånd även länsstyrelsen har beslutanderätt.


Vi i föreningen kan konstatera att kallbadhuset skulle bidra till ett mervärde för hela området. Här skulle boende i Ystad såväl som seglare och turister kunna njuta av det unika som finns i Ystad med en centralt belägen badplats.

Det finns naturligtvis problem på vägen som behöver lösas. Kommunen har bland annat placerat två dagvattenledningar som har sina utlopp mitt i badviken. Vissa perioder innebär det att vattnet är otjänligt för bad. Att 2023 låta detta fortgå är kortsiktigt och förödande för Ystad som gärna profilerar sig som en turiststad med närheten till fantastiska badstränder. Dessutom har Ystad växt både centralt med förtätning inom gamla staden och västerut vilket innebär att människor söker sig till nära stränder. Vi hoppas naturligtvis att detta problem ska komma till en snabb lösning.