Bastubad och kallbad


Att bada bastu tillsammans för att sedan ta ett dopp i kallt avkylande vatten ger oss många positiva effekter i vardagen.


Samtalet som kan utspinna sig i bastun kan bidra till att vi lär känna oss själva på ett djupare plan. Det bygger gemenskap över gränser om vi är öppna för det och vill lyssna in varandra.


Gemenskapen och samvaron i bastun öppnar upp våra sinnen och kan lära oss att förstå varandra på ett nytt sätt. Vi lever i en tid av mycket individualism och behöver därför leta källor till gemenskap där vi möts ansikte mot ansikte.


Det har gjorts en del studier kring bastubad och hälsoeffekter där man sett att det sätter i gång immunförsvaret och hormonsystemet samtidigt som det har en positiv effekt på nervsystemet.


Kärlen vidgas, de blir mer elastiska, blodtrycket minskar, blodfetterna minskar något. Det finns mycket som talar för att det skulle kunna vara bra för hjärta och kärl. Men det behövs ytterligare forskning i ämnet.


Att bada kallt gör att endorfinerna i kroppen släpps lösa och ett välmående infinner sig. Endorfiner är enkelt uttryckt kroppens eget morfin. Endorfiner har också en smärtstillande effekt. Endorfiner fungerar också antidepressivt vilket innebär att vinterbadet kan förbättra humöret.


Intresset för bastubad och kallbad har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Det är en aktivitet som kan utövas över generationsgränser. Många väljer att basta och bada tillsammans med hela familjen.