Historien bakom


I Ystad har det funnits kallbadhus av olika slag sedan 1800-talet. Det senaste som byggdes 1887 ritades av arkitekten Peter Boisen och ägdes till stor del av staden. Ett villkor som ställdes från drätselkammaren var att badhuset skulle vara tillgängligt för mindre bemedlade samt skolbarn för en summa av 5 öre.


Tyvärr tog en storm kallbadhuset på nyårsafton 1904.

Sedan hände ingenting på väldigt många år….


I oktober 2003 lämnades ett medborgarförslag in till kommunen om ett byggande av ett kallbadhus i Ystad. Förslaget mötes på ett kommunfullmäktigemöte av ett positivt förhållningssätt. Detta innebar startskottet för f.d. stadsarkitekten Claes B Persson att sätta sig vid ritbordet och göra planskisser för hur ett nytt kallbadhus skulle kunna se ut.


Föreningen Ystads Kallbadhus bildades 2005. En första del som påbörjades var att samla in medel för att kunna bygga en brygga på piren vid marinan. 625 plankor såldes till privatpersoner och blev till den 125 meter långa bryggan som invigdes nyårsdagen 2010. Företag och organisationer kunde sedan bidra till att bänkar och belysning kom på plats på bryggan.